Workshop projektu OMTO

 

Ve čtvrtek 2. prosince 2010 proběhl workshop pro žáky Základní školy Palackého ul. Prostějov. Setkání probíhalo nejdříve v učebně na odloučeném pracovišti SOŠp a SOUs, kde byli přítomni pedagogičtí pracovníci školy, vedoucí odboru školství Městského úřadu Prostějov Paedr. František Říha, ředitelka ZŠ Mgr. Přikrylová a výchovná poradkyně Mgr. Hejná, zástupce ředitele SOŠp a SOUs Mgr. Petr. Buřt a vedoucí učitel Mgr. Zdeněk Petržela.

Po krátkém úvodním představení projektu se žáci doprovázeni výchovnou poradkyní odebrali do odborných dílen, kde na ně čekali učitelé odborného výcviku. Na programu byla prohlídka prostorů dílen a po seznámení se zásadami bezpečnosti při práci měli žáci možnost si prakticky vyzkoušet zhotovení jednoduchého svícnu s uplatněním procesů pilování, stříhání, řezání a vrtání. Zhotovené díly byly zkompletovány a žáci si je odnesli domů.