Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání

 

Dnem 1. 9. 2010 jsme zahájili realizaci projektu „Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání“, zkráceně Profesmodul, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/01.0006.
Smlouvu o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji“ operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR uzavřel Olomoucký kraj jako poskytovatel finanční podpory a Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 jako její příjemce. Celková délka projektu je 20 měsíců s termínem ukončení 1. 5. 2012.
Projekt „Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání“ má cíl vytvořit a pilotně ověřit modulově koncipované vzdělávací programy pro oblast rozvíjejícího se „dalšího vzdělávání“.

plakát projektu