Navigace:

Aktuality

 

Letní sportovní kurz

V týdnu 17. až 21. června 2019 proběhl v mostkovickém autokempu tradiční Letní sportovní kurz pro studenty třetích ročníků.

Věda v ulicích

Dne 18. června 2019 jsme se již tradičně zůčastnili akce Věda v ulicích propagující přírodovědné obory na prostějovském náměstí.

Finanční dar Gene Haas Foundation

Naše škola byla vybrána, jako jedna z šesti odborných škol v České republice, firmou Gene Haas Foundation ve spolupráci s National Institute for Metalworking Skills a získala z grantového fondu na podporu odborného vzdělávání (obnova obráběcích strojů a nástrojů v oblasti kovoobrábění) finanční částku ve výši 10 000USD. Slavnostní předání šeku se uskutečnilo 16. května v Praze, v prostorách firmy Texim spol. s.r.o.
Peněžitý dar ve výši cca 211 130 Kč bude využit ve prospěch odborného výcviku našich učňovských dílen, a to pro obnovu obráběcích strojů a nástrojů.

Geodetický kurz

V týdnu 10. až 14. června 2019 proběhl tradiční geodetický kurz pro žáky druhého ročníku stavebního oboru.

Předávání maturitních vysvědčení

Ve středu 5. června 2019 byla v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně předána vysvědčení našim absolventům studijních oborů.

Vítězný Majáles 2019

Vystoupení našich Pirátů bylo nejlepším na letošním Majálesu!!! Gratulujeme. Více informací a záznam na Facebooku.

Přijímací řízení

Zveřejnili jsme výsledky přijímacího řízení do čtyřletých a tříletých oborů na naší školu.

Soutěž v CAD programech

Dne 27. března 2019 proběhl ve spolupráci s Olomouckým krajem a partnerskými firmami v prostorách SPŠ strojnické v Olomouci již XII. ročník regionální odborné soutěže pro učitele a žáky v CAD programech – konstruování ve strojírenství.
Z naší školy se soutěže zúčastnili dva žáci v kategorii 3D modelování, kde Jarmil HLAVÁČ obsadil v konkurenci 16 žáků z osmi škol pěkné páté místo a David DEMYDENKO pak místo šesté.
Oběma našim žákům patří uznání za reprezentaci školy a za pěkné umístění.

Projekt IKAP

Naše škola realizuje projekt IKAP s názvem „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“

Mechatronika ve finále

Na sklonku roku 2018 se nám podařilo dokončit naši učebnu mechatroniky, čímž jsme se dostali k celorepublikové špičce v tomto oboru. Zároveň dospěli k maturitě naši první studenti tohoto prestižního a žádaného zaměření.

Projekt Šablony

Naše škola realizuje projekt "Podpora SOŠ průmyslové a SOU strojírenského Prostějov".
Výzva poskytne dočasnou personální podporu kariérového poradce a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele středním školám. Dále umožní podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí formou doučování.
Výzva rovněž podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků.

Ocenění Hospodářské komory ČR

Naše škola získala díky svým absolventům učebních oborů ocenění Hospodářské komory ČR za vysokou úroveň praktické přípravy. S hrdostí podotýkáme, že zisk tohoto ocenění je u nás každoroční tradicí.


za tuto stránku zodpovídá Mgr. Iva Žitná