Stipendijní programy
dny otevřených dveří
Navigace:

Úvod

Deutsch versione English version
 

Naše škola svého typu v pořadí třetí na území bývalého Jihomoravského kraje byla zřízena výnosem ministerstva školství a národní osvěty v srpnu roku 1942. Vyučování bylo zahájeno téhož roku 21. září. Za více jak 70 let prošla naše škola řadou vývojových etap. I když se několikrát změnil její název a výrazně se rozšířila a zmodernizovala technická základna, zachovala si po celé období své základní zaměření.
Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské v Prostějově je krajská škola s právní subjektivitou. Zřizovatelem školy je od 1. 7. 2001 Olomoucký kraj. Naše škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem ve strojírenských oborech, stavebnictví a elektrotechnice.
Škola využívá pro svůj provoz několik budov v Prostějově. Pro teoretickou výuku je využívána budova na Lidické ulici, praktická výuka a odborný výcvik probíhá v dílnách na Vrahovické a Wolkerově ulici.
Ředitelství školy se nachází v budově na Lidické ulici postavené v letech 1936-1937 na návrh architekta Eduarda Žáčka. Jedná se o významnou funkcionalistickou stavbu se zajímavým řešením interiérů, která dodnes působí moderním dojmem.