Studijní materiály a maturitní okruhy

(ke stažení; rozdělené podle oborů)
 

všechny obory

Seznam četby k MZ z CJL
Tabulka CJL
Opakovací okruhy k maturitní zkoušce z CJL
 
Opakovací maturitní okruhy z anglického jazyka
pro obory: Strojírenství, Mechanik seřizovač, Mechanik strojů a zařízení
Opakovací maturitní okruhy z anglického jazyka
pro obor: Stavebnictví
Opakovací maturitní okruhy z anglického jazyka
pro obor: Elektrotechnika
 
Opakovací maturitní okruhy z německého jazyka
 
http://www.novamaturita.cz
http://anglictina.fixart.cz
http://www.freundschaft.cz
http://www.spitze.sk
 

úřední dokumenty

Přihláška ke stravování
Přihláška ke stravování - vysvětlivky
Potvrzení o studiu
Souhlas s poskytnutím osobních údajů
Převzetí odpovědnosti o volných hodinách
Uvolnění z TEV - úplné
Uvolnění z TEV - částečné
Žádost o vystavení stejnopisu vysvědčení
 

Strojírenství

Opakovací maturitní okruhy CAD-CAM - praktická část
Opakovací maturitní okruhy Strojírenská technologie - ústní část
Opakovací maturitní okruhy Stavba a provoz strojů - ústní část
 
Strojnické tabulky ON-LINE
Měření
Soubor nápovědy ke strojírenským oborům (dokument .chm, 1MB)
Marketingový plán - ekonomika (spustitelný soubor, 500kB)
Studentská licence produktů Autodesk zdarma
ProgeCAD ZDARMA pro studenty i učitele
 

Stavebnictví

Opakovací okruhy k maturitní zkoušce z pozemního stavitelství
Opakovací okruhy k maturitní zkoušce ze stavebních konstrukcí
 
Studentské verze ARCHICAD
Průvodce betonářskou normou (dokument .pdf, 300kB)
Vybrané kapitoly ze stavební geodezie (dokument .pdf, 7MB)
Úprava textové části dokumentace (dokument .pdf, 200kB)
 
Poznámka: Tabulky STK, SME dostanete na požádání u vyučujícího.
 

Elektrotechnika

Opakovací maturitní okruhy Číslicová technika
Opakovací maturitní okruhy Elektronické počítače
Opakovací maturitní okruhy Automatizační technika
Opakovací maturitní okruhy Elektronika
 
Vyhláška č. 50 a grafy (dokument .doc, 10MB)
Konstrukce elektromotorů (www odkaz)
 

Provozní technika

Strojnické tabulky ON-LINE
Měření
Studentská licence produktů Autodesk zdarma
 

Mechanik seřizovač a Mechanik strojů a zařízení

Opakovací maturitní okruhy ze Strojnictví (MS)
Opakovací maturitní okruhy z Technologie (MS)
Opakovací maturitní okruhy ze Strojnictví (MSZ)
Opakovací maturitní okruhy z Technologie (MSZ)
 
Strojnické tabulky ON-LINE
Řídící systémy pro obrábění na CNC strojích (Demoverze ZDARMA)
Studentská licence produktů Autodesk zdarma
 

tříleté obory

Strojnické tabulky ON-LINE
Měření
Řídící systémy pro obrábění na CNC strojích (Demoverze ZDARMA)
Studentská licence produktů Autodesk zdarma