Navigace:

Seznam členů školské rady naší školy

 

Nová školská rada začala v novém složení pracovat od 31. 5. 2021.

Za zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů:
 
Pavel Rajtr
František Derka
 
Za pedagogické pracovníky školy:
 
Helena Lešenarová, Mgr.
Petr Buřt, Mgr.
 
Za zástupce zřizovatele:
 
Kateřina Krausová, Bc.
Milan Sekanina, Ing.
 
 
Všechny dokumenty školské rady jsou uloženy na sekretariátě školy.


za tuto stránku zodpovídá Ing. Vladimír Fiala