Další uplatnění absolventů tříletých učebních oborů

 

Žáci, kteří úspěšně vykonali závěrečnou učňovskou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do dvouletého nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou.

Po absolvování příslušné praxe a předepsaných zkoušek může absolvent samostatně podnikat v daném oboru.

Absolventům, kteří ukončili učňovské zkoušky s vyznamenáním a splnili kritéria Hospodářské komory ČR, bylo uděleno "Osvědčení Hospodářské komory ČR" pro daný učební obor.

V rámci výrobní praxe žáků jak učebních tak i studijních oborů spolupracujeme s několika firmami. Žáci za odvedenou práci dostávají finanční odměnu, kterou jim vyplácí přímo daná firma.

Přehled firem, se kterými škola uzavírá "Smlouvu o přípravě na povolání":
 
MUBEA - HZP s.r.o., Prostějov
HŽP a.s., Prostějov
DT - Výhybkárna a strojírna a.s., Dolní 100, Prostějov
Wisconsin Engineering CZ s.r.o., Vrahovická 41, Prostějov
Přidal s.r.o., Sportovní 314, Kralice na Hané
Kornfeil s.r.o.
CZ EIKA s.r.o.
Preciosa a.s., Brodek u Konice
Windmöller Hölscher, Prostějov
Kardanex a.s., Prostějov
Grewis s.r.o.
Gala a.s.
Kovo Dluhoš s.r.o.
Toray Textiles Central Europe s.r.o.
Maier s.r.o.
Hanakov s.r.o.
ELV.S Morava s.r.o.