Elektrotechnika

 

Čtyřletý obor vzdělávání 26-41-M/01 Elektrotechnika se zaměřením na počítačové systémy je ukončený maturitní zkouškou. Vyučuje se podle školního vzdělávacího plánu, do kterého jsou zapracovány požadavky sociálních partnerů na odborné kompetence absolventa.
Tento obor vzdělávání připravuje žáky pro činnost středních technicko-hospodářských pracovníků v oblasti montáže, oživování a provozu prostředků výpočetní techniky a elektroniky. Absolvent tohoto oboru se uplatní i v oblasti prodeje těchto prostředků, v oblasti programování anebo práce s uživatelským software, a to na všech pracovištích s dominantním používáním výpočetní techniky. Absolvent může pracovat jako počítačový technik, správce počítačové sítě, v oblasti techniky měření a regulace a servisu výpočetní techniky.
Během studia je kladen velký důraz na výuku elektroniky, číslicové techniky, programovací techniky a na technické vybavení počítačů. Praktická výuka probíhá v moderně vybavených laboratořích. Žáci se učí všeobecným základům elektrotechniky. Pracují s počítači, učí se rozumět jejich funkci i sestavování jednotlivých bloků.
Získané střední vzdělání s maturitní zkouškou umožňuje rovněž další studium na vysokých školách.

Čtyřletý obor vzdělávání 26-41-M/01 Elektrotechnika se zaměřením na mechatroniku je ukončený maturitní zkouškou. Vyučuje se podle školního vzdělávacího plánu, do kterého jsou zapracovány požadavky sociálních partnerů na odborné kompetence absolventa.
Tento obor vzdělávání připravuje žáky pro činnost středních technicko-hospodářských pracovníků v oblasti montáže, oživování a provozu prostředků automatizační techniky a elektroniky. Absolvent tohoto oboru se uplatní i v oblasti prodeje těchto prostředků, v oblasti programování anebo práce s průmyslovými automaty a roboty, a to na všech pracovištích s nasazením automatizační a regulační techniky, pneumatických nebo hydraulických prvků a průmyslových pohonů.
Během studia je kladen velký důraz na výuku měření a diagnostiky, automatizace, mechatroniky a programování průmyslových logických automatů (PLC). Praktická výuka probíhá v moderně vybavených laboratořích, kde se žáci učí pracovat s typickými prvky automatizační techniky. Pracují s počítači, učí se navrhovat, programovat, simulovat a posléze zapojovat jednotlivé funkční bloky automatických strojů.
Získané střední vzdělání s maturitní zkouškou umožňuje rovněž další studium na vysokých školách.

Studijní materiály