Mechanik strojů a zařízení

 

Čtyřletý studijní obor, vhodný pro chlapce i dívky, poskytující úplné střední odborné vzdělání + svářečský průkaz. Student je připravován pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí ve strojírenství - řízení montážních procesů, servisní činnosti.
Ukončení studia: maturitní zkouška s praktickou zkouškou z odborného výcviku a průkazem odborné kvalifikace svářeče s platností v EU.

Absolvent je připraven pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí ve strojírenství - řízení montážních procesů, servisních činností. Je také připraven ke studiu na vyšších odborných a vysokých školách včetně vojenských. Jeho vzdělání plně odpovídá kvalifikačním předpokladům na podnikání v oboru dle obchodního zákona.
Absolvent je připraven vykonávat náročné povolání při opravách, seřizování a oživování strojů a strojních zařízení včetně jejich příslušenství a technicko hospodářských činností provozního charakteru.
Absolvent zná základy ručního zpracování kovů a nekovů, ovládá základy strojního obrábění, umí seřizovat a obsluhovat ruční a mechanické nástroje, ovládá základy elektrotechnické práce a postupů, umí montovat a demontovat složitější stroje a zařízení.
Dále se dovede orientovat ve strojírenských materiálech a má přehled o jejich výrobě, zkoušení, použití a zpracování. Umí číst technické výkresy detailů schémat a sestavení, orientuje se v technické dokumentaci a podle ní dovede určit tvar, rozměry, tolerance a drsnost opracování.
Náš absolvent umí porozumět technologickým postupům při montáži a kontrole správné funkční činnosti strojů a zařízení, při jejich sestavení, zabíhání a předávání uživateli. Je schopen stanovit pracovní postupy k využívání moderních pracovních metod a pomůcek.

Studijní materiály
Uplatnění