Strojní mechanik (Zámečník)

 

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu v oboru. Absolvent zvládá práci se základním ručním nářadím a mechanizovanými nástroji používanými při ručním zpracování kovů. Umí pracovat se zařízením pro ruční svařování plamenem a pro svařování v ochranné atmosféře.
 
Podmínky pro přijetí: splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče.
Ukončení studia: NZZ - Nová závěrečná zkouška se získáním výučního listu v oboru.

Svářecí dílna

Absolvent zvládá ručně zpracovat kovy a nekovy, ovládat základní obráběcí stroje, jejich obsluhu a údržbu. Používá nejrůznější ruční mechanizované nářadí. Absolvuje svařovací kurz ZK-135 W 01. Umí pracovat se zařízením pro svařování a řezání kyslíkovým plamenem.

Zvládá výrobu středně složitých strojních součástí. Umí upravovat a montovat součásti strojů a zařízení, provádět montáž, seřízení, údržbu a opravy strojů a zařízení.
Po absolvování svařovacího kurzu, vykonání zkoušky a získání příslušného oprávnění je absolvent kvalifikován i pro výkon dalšího povolání jako svářeč v příslušné metodě s průkazem odborné kvalifikace svářeče s platností v Evropské unii.

Od 1. září 2009 se tento obor vyučuje podle nově zpracovaného školního vzdělávacího programu, který nám umožňuje přizpůsobit učební dokumenty moderním metodám výuky, zohlednit požadavky firem na profil absolventa a tím usnadnit našim absolventům začlenění do pracovního procesu.

Studijní materiály
Uplatnění