Projektová přípava na naší škole

 

V letošním školním roce byla již třetím rokem zahájena výuka nepovinného předmětu Projektové řízení. Žáci 3. ročníku oboru elektrotechniky postupně získávají zejména znalosti z oblastí:

  • - regionální politiky EU
  • - návrhu projektu
  • - udržitelnosti projektu
  • - finanční analýzy projektu
  • - administrace projektu

V 1. pololetí probíhá teoretická výuka spojená s praktickými příklady, ve 2. pololetí jsou žáci rozděleni do skupin a pracují na svých projektech.
Mezi dosavadní projekty žáků lze uvést např. Rekonstrukce školních laboratoří elektrotechnniky na SOŠp a SOUs v Prostějově nebo Dětské hřiště v Suchdole u Prostějova.
 
V Prostějově 12. 11. 2009


za tuto stránku zodpovídá Ing. Vladimír Čepička