Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

 

Výsledky přijímacího řízení

Organizace přijímacího řízení - pomůcka pro uchazeče a jejich rodiče.
 
Uchazeči, kteří se dostaví na přijímací zkoušky (obor Elektrotechnika), musí předložit doklad o negativním testu na COVID-19, popř. potvrzení o prodělané nemoci – viz Mimořádné opatření MZ a a jeho dodatek.

Oznámení o nekonání přijímací zkoušky pro některé obory.
 
Kriteria přijímacího řízení pro čtyřleté studijní obory Elektrotechnika, Strojírenství a Stavebnictví byla zveřejněna 29. ledna 2021.
 
Kriteria přijímacího řízení pro čtyřleté studijní obory Mechanik strojů a zařízení a Mechanik seřizovač byla zveřejněna 29. ledna 2021.

Bodovací tabulka 1 pro studijní obory
 

Kriteria přijímacího řízení pro tříleté učební obory zakončené výučním listem Obráběč kovů, Nástrojař a Strojní mechanik (Zámečník) byla zveřejněna 29. ledna 2021.

Bodovací tabulka 2 pro učební obory


Stipendijní programy


Bližší informace o organizaci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání obsahuje vyhláška 353/2016 Sb. v platném znění.


 

Studijní obory:

 1. 26-41-M/01  Elektrotechnika, zaměření: počítačové systémy
                                                     zaměření: mechatronika
 2. 36-47-M/01  Stavebnictví, zaměření: pozemní stavitelství
 3. 23-41-M/01  Strojírenství, zaměření: počítačové systémy a programování
 4. 23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení
 5. 23-45-L/01  Mechanik seřizovač
  střední vzdělání s maturitní zkouškou
   
 6. 23-43-L/51  Provozní technika
  nástavbové studium s maturitní zkouškou
   

Učební obory:

 1. 23-56-H/01  Obráběč kovů
 2. 23-52-H/01  Nástrojař
 3. 23-51-H/01  Strojní mechanik (Zámečník)
  střední vzdělání s výučním listem