Středoškolská odborná činnost - 33. ročník

 

I v tomto školním roce se naši studenti zapojili do přehlídky středoškolské odborné činnosti (SOČ). Školní kolo proběhlo tradičně na přednáškovém sále školy. Všechny práce postoupily do kola okresního; jako nejlepší byla hodnocena "Interaktivní mapa OZE".

Václav Lízner
Jan Slavotínek
  E4  Interaktivní mapa OZE
David Vančík  E4  Plumlovský zámek
Vladimír Antel  M3Z  Využití CAM systémů
ve strojírenství

Fotodokumentaci najdetev Galerii.

Okresní kolo 13. dubna 2011

Všechny práce našich žáků postoupily z okresního kola do kola krajského, které se uskuteční 11. května 2011 v Prostějově.

Krajské kolo 11. května 2011

V krajském kole přehlídky SOČ se práce Plumlovský zámek umístila na čtvrté pozici, Interaktivní mapa OZE v ČR na třetí a Využití CAM systémů ve strojírenství skončilo druhé. O postup do celostátního kola proběhne tzv. licitace.

Celostátní kolo - červen 2011

V celostátním kole přehlídky SOČ jsme měli jediného zástupce Vladimíra Antela s prací Využití CAM systémů ve strojírenství.


Časový harmonogram:
školní kolo10. března 2011
okresní kolo13. dubna 2011 CMG Prostějov
krajské kolo11. května 2011 RG Prostějov
celostátní kolo10. - 12. června 2011 VOŠ, SŠ Sezimovo Ústí

za tuto stránku zodpovídá Ing. Jaroslav Koutný