Středoškolská odborná činnost - 42. ročník

 

Ve školním roce 2019/2020 je průběh přehlídky středoškolské odborné činnosti silně poznamenán celosvětovou epidemií nemoci COVID-19.

Školního kola se zúčastnily dvě nadějné práce ze strojírenství a elektrotechniky. Jejich další postup bude záviset zejména na autorech, kteří je musí samostatně prezentovat formou krátkého videa.


za tuto stránku zodpovídá Ing. Jaroslav Koutný