Navigace:

Soutěž Arduino - vyhraj super robota

 

Podrobná pravidla

 1. Vyhlašovatelem soutěže je Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské Prostějov, Lidická 4, ve spolupráci se Spolkem přátel SOŠp a SOUs v Prostějově.
 2. Soutěž je určena žákům 2. stupně ZŠ nebo odpovídajících tříd víceletých gymnázií z okresu Prostějov. Soutěží jednotlivci; účast týmů není umožněna.
 3. Zadání
  Soutěžící navrhne a vyrobí robota, stroj, přípravek nebo podobný výrobek založený na platformě Arduino, nebo vytvoří program (programovou knihovnu) k řešení specifické úlohy, jehož činnost demonstruje na zařízení připojeném k Arduinu.
  Při tom může v nezbytné míře použít převzatá dílčí řešení (např. shieldy, knihovny, mechanické komponenty,…), ale musí být doložen vlastní přínos nebo tvůrčí činnost soutěžícího. Kompletně převzaté výrobky a řešení budou ze soutěže vyloučeny. Stejně tak budou vyloučeny projekty založené pouze na základní desce bez jakékoliv interakce s okolím.
 4. Soutěžící se přihlásí zasláním emailu na adresu soutez@spsasoupv.cz, ve kterém popíší svůj projekt (ideálně v rozsahu 1 strany A4), přiloží program, fotky a případně odkazy na video z činnosti projektu a uvedou své osobní údaje - jméno a příjmení, e-mail, věk, navštěvovaná škola a třída.
 5. Osobní údaje přihlášených účastníků soutěže se budou uchovávat pouze po dobu soutěže. Vyhlašovatel se zavazuje neposkytnout tyto osobní údaje jiné osobě, s výjimkou zveřejnění výsledkové listiny.
  Uzávěrka přihlášek je 1. března 2021.
 6. O pořadí soutěžních prací rozhodne tříčlenná komise složená z učitelů programování, robotiky a mechatroniky. Podle aktuální epidemiologické situace si vyhlašovatel vyhrazuje právo uspořádat setkání účastníků spojené s prezentací soutěžních prací anebo rozhodnout distančně na základě zaslaných podkladů.
 7. První tři soutěžící obdrží věcné ceny. Hlavní cenou pro vítěze je programovatelný robot Ozobot.
 8. Výsledky budou vyhlášeny a věcné ceny předány nejpozději 30. dubna 2021.
 9. S dotazy se můžete obracet na adresu soutez@spsasoupv.cz.

  Plakát soutěže

za tuto stránku zodpovídá Mgr. Radek Vrána