Maturitní zkoušky

 


všechny obory

Novelizované znění "maturitní vyhlášky".

Věnujte prosím pozornost termínům maturitních zkoušek!

Seznam literárních děl z CJL
Opakovací maturitní okruhy z českého jazyka a literatury
Tabulka CJL
 
Opakovací maturitní okruhy z anglického jazyka
pro obor Strojírenství
Opakovací maturitní okruhy z anglického jazyka
pro obory Mechanik seřizovač, Mechanik strojů a zařízení
Opakovací maturitní okruhy z anglického jazyka
pro obor Stavebnictví
Opakovací maturitní okruhy z anglického jazyka
pro obor Elektrotechnika
 

Strojírenství

Organizace maturitních zkoušek - oboru Strojírenství
Opakovací maturitní okruhy CAD-CAM - praktická část
Opakovací maturitní okruhy Strojírenská technologie - ústní část
Opakovací maturitní okruhy Stavba a provoz strojů - ústní část
 

Stavebnictví

Organizace maturitních zkoušek - oboru Stavebnictví
Opakovací okruhy k maturitní zkoušce z pozemního stavitelství
Opakovací okruhy k maturitní zkoušce ze stavebních konstrukcí
 

Elektrotechnika

Organizace maturitních zkoušek - oboru Elektrotechnika
Opakovací maturitní okruhy Číslicová technika
Opakovací maturitní okruhy Elektronické počítače
Opakovací maturitní okruhy Mechatronika
Opakovací maturitní okruhy Programování řídících systémů (PLC)
Opakovací maturitní okruhy Automatizační technika
Opakovací maturitní okruhy Elektronika
 

Mechanik seřizovač a Mechanik strojů a zařízení

Organizace maturitních zkoušek - oborů Mechanik strojů a zařízení a Mechanik seřizovač
Opakovací maturitní okruhy ze Strojnictví (MS)
Opakovací maturitní okruhy z Technologie (MS)
Opakovací maturitní okruhy ze Strojnictví (MSZ)
Opakovací maturitní okruhy z Technologie (MSZ)