Organizace závěrečných zkoušek

 


 Z3
Písemná část ZZ 3. prosince 2018
Ústní část ZZ 11. prosince 2018

Opakovací okruhy k závěrečným zkouškám nalezneme mezi studijními materiály.